Sjælland

Vi er i øjeblikket ca. 60 medlemmer. Gruppen dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og øerne. Der holdes 4 faste møder om året: formøde, sommerfest, planlægningsmøde og julefrokost, herforuden afholder Turnerforeningenen gang om året et debatmøde med forskellige emner her på sjælland. De 4 faste møder afholdes henholdsvis:

  • formøde for generalforsamling i Febuar
  • sommerfest i Juni-Juli
  • planlægningmøde i September
  • julefrokost i November-December
  • Debatmøde på sjælland afholdes i Oktober.

Se iøvrigt aktivitetskalenderen for datoer.

Vi har i sjællandsgruppen lavet en mailliste som vi håber vil blive brugt til spontane tiltag som feks. biograftur, zootur, cafébesøg eller andet. Vi bruger osse maillisten til at sende indbydelser ud til møderne.

Møderne er som udgangspunkt et sted med hyggelig samvær og udveksling af erfaringer.

Er der behov for opdatering og drøftelse af forskningsprojekter og resultater m.v. arrangeres der ekstra møder.

For yderligere spørgsmål eller anden drøftelse om Turner Syndrom er du/I velkommen til at kontakte mig.

På sjællandsgruppens vegne
Kontaktperson

Tania Heinvig
Tlf: 43543213
Mobil: 24836067
Sjællandsgr.mail: turner-sj@live.dk